Test Status
   CRANDOMTEST
   (A) MAX_NUM is a precompiler constant.
   (B) MAX_NUM is a preprocessor macro.
   (C) MAX_NUM is an integer variable.
   (D) MAX_NUM is a linker constant.
   (A) 1
   (B) 100
   (C) main can not be called recursively
   (D) Infinite
   (A) 1 12 1 12 1 13 0 14 10 24
   (B) 1 11 1 11 1 13 0 14 10 24
   (C) 1 11 1 12 1 13 0 14 10 24
   (D) 1 11 1 12 1 14 0 14 10 24